Επιτακτική ανάγκη η δημιουργία της κοινωνικής τράπεζας